Pensionstal

Onze accommodatie is zodanig ingericht, dat wij u en uw paard een zorgeloos verblijf kunnen bieden.

Het volgende bieden wij u aan:

• 1 keer per week machinaal uitmesten, de rest van de dagen worden de stallen bijgehouden.
De paarden staan op tarwestro. Kan uw paard dit niet verdragen, dan zullen wij zorgen voor
een andere bodembedekker.
• 1 keer per dag vers stro.
• 2 of 3 keer per dag krachtvoer.
Afhankelijk of uw paard de hele dag of een halve dag in de wei staat.
• 3 keer per dag ruwvoer.
• Wij kunnen uw paard weidegang bieden of in de stapmolen zetten; dit is in overleg met u.

Gang

Het gebruik van de volgende faciliteiten zit bij het dienstenpakket in:
• Binnenrijbaan 20×40 meter ; eb & vloedbodem
• Buitenrijbaan